Ułatwienia dostępu

Skip to main content

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH DLA GMINY BRZEZINY ORAZ URZĘDU GMINY BRZEZINY

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH DLA GMINY BRZEZINY ORAZ URZĘDU GMINY BRZEZINY

Mieszkańcy Gminy Brzeziny są zobowiązani do regulowania opłat z tytułu  podatków,  opłat lokalnych oraz  opłat za wodę i ścieki,  na rachunki indywidualne wskazane  na nakazach płatniczych, zawiadomieniach i fakturach.

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH DLA GMINY BRZEZINY ORAZ URZĘDU GMINY BRZEZINY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ANDRESPOLU ODDZIAŁ W BRZEZINACH UL. SIENKIEWICZA 8, 95-060 BRZEZINY:

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu :

  • Opłat za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

96 8781 0006 0042 9377 2000 0700

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu:

  • Opłaty za wodę i ścieki
  • Podatki lokalne
  • Czynsze
  • Opłaty skarbowe
  • Zezwolenia na alkohol

05 8781 0006 0042 9377 2000 0010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu :

  • Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

86 8781 0006 0042 9377 2000 0880

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rachunek przeznaczony do dokonywania wpłat z tytułu:

  • Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • Wadia

08 8781 0006 0042 9377 2000 0150