Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konsultacje społeczne projektów IIaPGW

Konsultacje społeczne projektów IIaPGW

Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy rozpoczynają się 14 kwietnia 2021 r. i trwają do 14 października 2021 r. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 15 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu II aPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy. Miejsca oraz terminy spotkań przedstawia poniższa mapa.

Więcej informacji jest dostępne pod adresem: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

 

Konsultacje