Poniżej udostępniamy materiały odnośnie kampanii informacyjno-edukacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”, która ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych, w tym o chorobie Alzheimera, a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.

BROSZURA INFORMACYJNA

LOGO Alzheimer rozumiem wspieram

LOGO Alzheimer rozumiem wspieram