Komunikat Wójta Gminy Brzeziny w sprawie przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości

Jaroszki, Buczek, Janinów, Grzmiąca, Polik i Teodorów