Starosta Brzeziński serdecznie zaprasza Radnych, Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców Gminy Brzeziny na Dożynki Wojewódzko-Powiatowo-Gminne i Diecezjalne w Rogowie które odbędą się w dniu 22 sierpnia 2021 roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego -Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.

DOŻYNKI PLAKAT 2

DOŻYNKI PLAKAT 2