Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych w ramach KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych w ramach KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

INFORMACJA
o rozpoczęciu prac geodezyjnych w ramach


KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] w ramach projektu pn:
„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.