Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 03.09.2021 r.
w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.