W związku z realizacją prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice, Zalesie położonych w gminie Brzeziny, powiat brzeziński, odbędzie się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy i Powiatu Brzezińskiego z właścicielami/władającymi gruntami położonymi na obszarze przedmiotowych miejscowości. Harmonogram spotkań widoczny w treści zawiadomienia.