Komunikat Wójta Gminy Brzeziny w sprawie przerwy w dostawie wody dla mieszkańców wsi: Przanówka, Bogdanka, Gałkówek Parcela, Gaj i Stare Koluszki w dniu 15 września br.