Na przełomie września i października na terenie Gminy Brzeziny została przeprowadzona akcja „Razem posprzątajmy Gminę Brzeziny”. Polegała ona na zbiórce odpadów wyrzuconych i pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Do akcji aktywnie włączyli się uczniowie szkół podstawowych z Bogdanki, Gałkówka-Kolonii oraz Dąbrówki Dużej, a także mieszkańcy sołectw Tworzyjanki i Helenów. Będąc wyposażonymi przez Gminę Brzeziny w rękawiczki oraz worki na śmieci, zebrali oni około 1 tony śmieci z „dzikich wysypisk”. Odpady te zostały następnie odebrane i zagospodarowane przez specjalistyczną firmę. Wspomniana akcja została zrealizowana w ramach zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Brzeziny w 2021r.”, a zakup materiałów był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wójt Gminy Brzeziny serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zbiórki za udział w poprawie wyglądu terenu gminy.

zdjęcie1

zdjęcie1

zdjęcie2

zdjęcie2