Polski Ład wycieczki szkół do wstawienia

Polski Ład wycieczki szkół do wstawienia

 

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeziny tj. Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii, Szkoła Podstawowa w Bogdance, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej, przystąpiły do przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".

W dniu 8 października br., zostało zawarte porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Brzeziny o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach powyższego przedsięwzięcia.

Minister udzielił dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek w łącznej wysokości 21646,00 zł, stanowiącej 80% kosztów planowanych wycieczek, zaś Gmina Brzeziny wniosła wkład własny w wysokości 20% czyli kwotę 5412,00 zł.

Szkoły zdecydowały się na jednodniowe wycieczki, w ramach których uczniowie zwiedzali m.in: Zamek Królewski i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Nieborów i Arkadię, Bazylikę Katedralną w Łowiczu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Panoramę Racławicką.