W ramach zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Brzeziny w 2021r.” uczniowie szkół podstawowych w Bogdance, Gałkówku-Kolonii oraz Dąbrowce Dużej wzięli udział w konkursie plastycznym „Eko-zabawka” organizowanym przez Wójta Gminy Brzeziny. W jego ramach złożono 69 prac, wśród których pojawiły się m.in. roboty, gry (szachy, piłkarzyki), maskotki. Zostały one wykonane z odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, dokonaniu wnikliwej oceny oraz burzliwej dyskusji komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:


I miejsce- Kacper Twardowski, klasa II, Szkoła Podstawowa w Bogdance
II miejsce- Nikola Frankowska, klasa III, Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii
III miejsce- Tomasz Woźniak, oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej.

 

Komisja postanowiła także przyznać wyróżnienia dla Leny Grabowicz (klasa III, SP w Gałkówku-Kolonii), Wiktora Materka (klasa III, SP w Bogdance), Leny Jadczak (klasa III, SP w Gałkówku-Kolonii), Maksymiliana Sicińskiego (klasa II, SP w Dąbrówce Dużej), Franciszka Szeleszczyka (klasa II, SP w Bogdance), Natalii Jadczak (klasa III, SP w Gałkówku-Kolonii), Jakuba Kopytka (klasa II, SP w Bogdance), Maksymiliana Sochy (klasa I, SP w Dąbrówce Dużej), Krzysztofa Dziewólskiego (klasa III, SP w Bogdance) i Patryka Kaźmierczaka (klasa II, SP w Gałkówku-Kolonii).

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom nastąpiło w dniu 5 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny. Nagrody wręczyła Barbara Hojnacka- Wójt Gminy Brzeziny. Biorąc natomiast pod uwagę obecną sytuację związaną z wirusem SARS-CoV-2 nagrody i dyplomy dla wyróżnionych osób oraz pozostałych uczestników konkursu zostały wręczone przez dyrektorów szkół.

Nagrody dla laureatów konkursu były współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wystawę konkursowych prac będzie można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Przecławiu.

ZDJĘCIA PRAC DOSTĘPNE W GALERII: https://www.gminabrzeziny.pl/strona-glowna/galeria-zdjec/album/40-konkurs-eko-zabawka

zdjęcie2 zbi

zdjęcie2 zbi