Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

 

informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykuukrainskim

informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykuukrainskim

 

informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskim

informacjadlarodzicowdzieciprzybywajacychzukrainymaterialwjezykupolskim