Zarządzenie nr 67-2022 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 31.03.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA