Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeziny


W dniu 13 kwietnia 2022r. o godz. 9.30 z inicjatywy firmy IDOM , Wykonawcy zadania pn. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczo-Środowiskowego ( STEŚ), dla projektu nr 001000010„ Budowa Lini Kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachownia- CPK- Łódź Niciarniana, odbyło się spotkanie w formie zdalnej z przedstawicielami CPK i firmy IDOM, na którym Wykonawca przedstawił uwarunkowania analizowanych wariantów planowanej linii kolejowej na terenie gminy Brzeziny. W spotkaniu gminę reprezentowała Wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka z Zastępcą Wójta i Sekretarzem oraz Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Marek Kolasa z radnymi.


Przedstawiciele Wykonawcy przedstawili wyniki dotychczasowych prac nad projektem informując jednocześnie, że wykluczony z procedowania został wariant nr 34 który w ocenie wielokryterialnej nie zyskał akceptacji. Należy podkreślić, że wykluczony wariant to ten który gmina Brzeziny preferowała i popierała m.in. poprzez przyjętą Uchwałę Rady gminy Brzeziny, zlokalizowany w sąsiedztwie autostrady A1 i dalej A2. Okazało się, że opracowujący STEŚ nie wzięli pod uwagę argumentów m.in. gminy Brzeziny w tym zakresie tłumacząc to koniecznością oceny wariantu nie tylko na odcinku gminy Brzeziny ale na całym jego przebiegu. Ostatecznie stwierdzono, że w dalszym procedowaniu pozostały wariant północny nr 31 i 33 oraz wariant południowy –wariant 32.


Zdaniem Wykonawcy STEŚ kryteria społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, na chwilę obecną pozwalają zakładać, że wariant północny po analizie tych kryteriów zyskuje wyższą ocenę niż wariant południowy i może być rekomendowanym przez Wykonawcę wariantem przy składaniu wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej co nastąpić ma w m-cu czerwcu br.


Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę oraz możliwości przedstawiania swojego stanowiska przez mieszkańców proszę Państwa o zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie i przesłanie Wykonawcy ankiet dostępnych na stronie internetowej: https://www.cpk.pl/.../konsultacje-spoleczne-dla...


Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka


Poniżej udostępniamy również link do powyższego spotkania. Nagranie należy pobrać, kolejno zapisać na dysku swojego komputera.
Link: https://drive.google.com/.../1lGPi.../view...