Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkówku-Kolonii.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA