Komunikat Wójta Gminy Brzeziny dotyczący wymiany wodomierzy na nowe z modułem odczytu radiowego na terenie gminy Brzeziny.