Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja nt. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2022r.”

Informacja nt. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2022r.”

Logo WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2022r.”
współfinansowane jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w łącznej wysokości 28.397,00 zł

Wartość ogólna zadania: 31.552,42 zł

Forma przyznanej pomocy: dotacja w wysokości 28.397,00 zł

Zakres prac obejmuje:
-pakowanie, załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu dwudziestu ośmiu nieruchomości wraz z ich transportem, rozładunkiem i przekazaniem do miejsca utylizacji lub składowania.

www.wfosigw.lodz.pl