Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Prośba o zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Prośba o zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Brzeziny zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brzeziny posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków o dokonanie ich zgłoszenia do gminnej ewidencji poprzez wypełnienie odpowiedniego druku i dostarczenie go do Urzędu Gminy Brzeziny.


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Druki zgłoszenia dostępne są:

- w załączniku do niniejszego artykułu,
- w Urzędzie Gminy Brzeziny,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeziny http://bip.ugbrzeziny.nv.pl/m,39,druki-i-wnioski-do-pobrania.html

Wypełnione druki prosimy składać osobiście do Urzędu Gminy Brzeziny lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do stworzenia aktualnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.