Komunikaty skierowane do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Paprotni i Gałkówku Kolonii dotyczące

NIEPRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA.