Komunikat dotyczący zastępczej dostawy wody pitnej dla mieszkańców zasilanych wodociągiem Gałkówek - Kolonia.