Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o przystąpieniu do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Informacja o przystąpieniu do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Na podstawie art. 11. ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2023, poz. 877) Wójt Gminy Brzeziny, informuje o sprzedaży końcowej paliwa stałego.

1. Termin składania wniosków (wzór do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Brzeziny) - można składać do dnia 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Brzeziny lub na skrzynkę ePUAP.
2. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

- Ekogroszek - 80 ton

- Kostka - 61 ton

- Orzech - 62 tony

3. Cena paliwa stałego dla wszystkich sortymentów wynosi 1950 zł brutto za tonę luzem.
4. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.
5. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń co do miejsca zamieszkania, zakupu może dokonać każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
6. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do urzędu oraz do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.