Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zarządzenie nr 139/2023 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2023 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru

Zarządzenie nr 139/2023 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2023 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru

Zarządzenie nr 139/2023 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 08.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2023 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Brzeziny dostępne poniżej.