Ułatwienia dostępu

Skip to main content

OGŁOSZENIE - Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej do zgłaszania kandydatów do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzeziny

OGŁOSZENIE - Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej do zgłaszania kandydatów do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzeziny

OGŁOSZENIE - Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej do zgłaszania kandydatów do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzeziny

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA