Wójt Gminy Brzeziny informuje, że w dniu 6 października 2023r. do godz. 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Adamów, na odcinku: od posesji nr 19c do posesji nr 26.

Powyższe spowodowane jest usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.