Ułatwienia dostępu

Skip to main content

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BRZEZINY

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BRZEZINY

 

Wójt Gminy Brzeziny zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Brzeziny o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą z gminnej sieci wodociągowej.

Powyższa prośba podyktowana jest trwającym od dłuższego czasu okresem bezdeszczowym i wzrostem zużycia wody. Sytuacja ta powoduje spadki ciśnienia w sieci i może mieć wpływ na przerwy w dostawach wody dla części odbiorców. W związku z tym zaleca się odstąpienie od podlewania trawników, napełniania rekreacyjnych zbiorników wodnych (m.in.basenów).

Prosimy o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie jej wykorzystywania do innych celów niż socjalno – bytowe.

O racjonalne zużycie wody apeluje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpowiedzialnosc-za-susze-ponosimy-wszyscy

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Barbara Hojnacka