Mieszkańcy Gminy Brzeziny

 Wójt Gminy Brzeziny zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XII/79/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 września 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 16,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 32,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 240,00 zł rocznie zryczałtowana stawka opłaty od domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
  • 320,00 zł rocznie zryczałtowana stawka opłaty od domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w następujących terminach płatności:

1. za I kwartał roku- do dnia 20 marca,

2. za II kwartał roku – do dnia 20 czerwca,

3. za III kwartał roku– do dnia 20 września,

4. za IV kwartał roku – do dnia 20 grudnia.

Jednocześnie informujemy, że nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, znajdziecie Państwo wchodząc w poniższy odnośnik:

docNOWY WZÓR DEKLARACJI

                                    

Odnośniki do uchwał:

Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 lipca 2019 r.