Wójt Gminy Brzeziny informuje mieszkańców gminy, że osoby zainteresowane uzyskaniem w 2020 roku dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest zobowiązane są złożyć stosowny wniosek do 31 stycznia 2020r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie rozpatrywane będą w kolejnym roku. Wzory wniosków dostępne w Urzędzie Gminy Brzeziny, pokój 1.19 oraz są do pobrania z poniższego odnośnika.
W przypadku nieuzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Brzeziny może odstąpić od udzielenia dotacji w bieżącym roku lub udzielić jej w ograniczonym zakresie.

 

docxWZÓR WNIOSKU

docZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU